Per 1 januari 2015 nieuwe fusie organisatie Veilig Thuis

De Steunpunten Huiselijk Geweld Den Haag en Delft en het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling in Haaglanden gaan per 1 januari 2015 samen verder als Veilig Thuis. Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Veilig Thuis Haaglanden is werkzaam in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.