Vrijwilligers Thuisadministratie gezocht

Humanitas Thuisadministratie zoekt voor verdere uitbreiding van haar dienstverlening nieuwe vrijwilligers voor onder meer Pijnacker-Nootdorp. Het doel is mensen tijdelijk te helpen bij het op orde brengen van hun financiële administratie.
Vrijwilligers krijgen training en begeleiding van een coördinator.

Info: www.humanitasdelft.nl/vacatures of bij de coördinator, Margriet de Vogel, telefoon 06-35130966 of mail thuisadministratie@humanitasdelft.nl.

Dit vrijwilligerswerk levert een bijdrage aan het vergroten van de eigen zelfredzaamheid.