Vmbo Pijnacker-Nootdorp stapje dichterbij

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat werken aan een vmbo-vakschool binnen de gemeentegrenzen. De meeste jongeren gaan buiten gemeente naar school. Van Zoetermeer tot Rotterdam. Pijnacker heeft nu wel het Stanislascollege voor mavo, havo en vwo.
Het aantal 12- tot 16-jarigen zal nog tot 2020 toenemen met 16 procent.

Onderwijswethouder José van Egmond (CDA) zou het aanbod voor voortgezet onderwijs in de gemeente graag compleet maken met voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Daarbij denkt ze aan een vakschool in de richting van groen en techniek in combinatie met glastuinbouw, maar ook zorg.