Raadslid Gemeentebelangen benoemd in Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Gemeenteraadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen is benoemd tot lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Samen met Bianca van Petegem van LPN, die begin 2015 benoemd is, vertegenwoordigd hij Pijnacker-Nootdorp binnen de adviescommissie.
Zeker nu in regionaal verband nieuwe en innovatieve initiatieven worden besproken, uitgewerkt en uitgevoerd die doorwerken op gemeentelijk niveau, is het ook voor lokale partijen als Gemeentebelangen en LPN van belang om in dit regioverband mee te praten en mee te denken.

Zo behartigen zij het door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp te dienen publieke belang.