Hanneke van de Gevel overhandigt rapport Meldpunt Zorg om Zorg

Hanneke van de Gevel overhandigt rapport Meldpunt Zorg om Zorg aan Harry Keuter (SWOP) en Jan Zandijk (WMO-Raad). Uitkomst: “Informeer duidelijk, kom je afspraken na, werk samen, maar wees vooral menselijk” In november 2014 startte de oppositiepartij Eerlijk Alternatief het Meldpunt Zorg om Zorg. Waarom eigenlijk? “Omdat er in 2015 veel is veranderd en er de komende jaren nog veel meer gaat veranderen in de Zorg. De gemeente is nu verantwoordelijk en er moet fiks bezuinigd worden. Dat leidt tot nieuwe, vaak onbekende situaties waar mensen vragen over hebben”, zo legt fractievoorzitter Hanneke van de Gevel, met 29 jaar werkervaring in de Zorg uit. Het meldpunt kreeg 39 meldingen en Eerlijk Alternatief deed tien aanbevelingen.
Meldpunt succes

In de afgelopen maand kreeg Eerlijk Alternatief 39 meldingen binnen via het Meldpunt. Sommige vragen konden direct beantwoord woorden, voor andere vragen werden mensen doorgeleid naar andere instanties, zoals de gemeente zelf. In een enkel geval is samen met de vraagsteller een oplossing gezocht met een instantie en iemand van Eerlijk Alternatief samen.

Wees menselijk

De belangrijkste aanbevelingen stellen dat er kortere lijnen moeten zijn met de leveranciers, de communicatie duidelijker kan en afspraken beter nageleefd moeten worden. Werk samen met partners zoals woningcorporaties, scholen en zorg voor een gedegen escalatiepad. Maar de allerbelangrijkste aanbeveling is: Wees menselijk en besef dat mantelzorgers, het sociale netwerk en een vertrouwde omgeving hèt fundament voor mensen met een beperking zijn.

SWOP en WMO-Raad. Deze twee instanties, het SWOP en de WMO-Raad, die als eersten het rapport in handen kregen toonden zich verheugd. Jan Zandijk: “Het is fijn dat een onafhankelijk adviesorgaan als de WMO-Raad kennis neemt van de evaluatie van dit meldpunt. Wij worden, net als Harry Keuter via het SWOP, in de praktijk met dezelfde vragen geconfronteerd. Wij zullen dit rapport aandachtig bestuderen, kennisnemen van de meldingen en de door Eerlijk Alternatief gedane aanbevelingen.”

Meldpunt blijft

Het meldpunt Zorg om Zorg blijft bestaan, want zolang mensen zorg nodig hebben blijven er vragen opduiken. Heeft u ook vragen over de wat de veranderingen in de zorg voor uw situatie betekenen? Vraag het Hanneke van de Gevel (0623288014) of mail naar info@eerlijkalternatief.nl . Of Kijk op eerlijkalternatief.nl