Vaststelling bestemmingsplan Balijrand

Afgelopen donderdag 22 januari werd in de vergadering van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp gesproken over de vaststelling van het bestemmingsplan Balijrand, s-Gravenhout. Daarbij deed Gemeentebelangen, bijgevallen door Leefbaar Pijnacker-Nootdorp en GroenLinks, een oproep aan het college om bij ruimtelijke plannen toch het dialoog met bewoners en direct betrokkenen aan te blijven gaan.
Gelet op de zienswijze die de grondeigenaar bij dit bestemmingsplan had ingediend, vroeg Gemeentebelangen aan wethouder Jaap van Staalduine echter wel om een toelichting hoe de communicatie nu precies tussen de gemeente en de de belanghebbenden is verlopen. In de ogen van Gemeentebelangen had dit beter gekund.