Keet Rondom Wonen gratis af te halen

Vrijdag 23 januari 2015 heeft Gemeentebelangen schriftelijke vragen ingediend bij het college over de keet van Rondom Wonen in Pijnacker-Noord. Op diverse media verscheen op maandag 19 januari jl. een nieuwsbericht waarin bekend werd gemaakt dat Rondom Wonen de keet aan de Cort van der Lindenlaan in Pijnacker-Noord beschikbaar heeft gesteld om gratis opgehaald te worden. Naar aanleiding van dit nieuwsbericht, vraagt Gemeentebelangen zich af welke partij de grond waarop de keet van Rondom Wonen op dit moment staat in eigendom heeft.