‘Pijnackerse Poort’ gedurende zes weken ter inzage

Vanaf 29 januari ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Pijnackerse Poort’ gedurende zes weken ter inzage. Het opstellen van een bestemmingsplan voor de ‘Pijnackerse Poort’ is een deel van het project tot het herinrichting van de toegang tot Pijnacker aan de oostzijde van deze kern. Dit project behelst o.a. de aanpassing van het kruispunt Oostlaan/Klapwijkseweg/Vlielandseweg, inclusief een verkeersregelinstallatie, de aanleg en aanpassing van fietspaden, het dempen van water tussen de Vlielandseweg en de Wethouder Van der Vaartlaan en het water langs de Klapwijkseweg.