Aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin neemt af

Er groeien in Pijnacker-Nootdorp zo’n 340 kinderen op in een gezin dat van de bijstand moet leven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is in verhouding tot de 13.191 minderjarige kinderen in de gemeente minder dan het landelijk gemiddelde en minder dan het gemiddelde in Zuid-Holland.

Afname kinderen in bijstandsgezinnen
In heel Zuid-Holland leeft 7,2% van het totale aantal kinderen in een bijstandsgezin, dat zijn ongeveer 51.610 kinderen. Ter vergelijking: in heel Nederland is dat 5,8% van alle minderjarigen. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat het om 2,6%.

Het aantal bijstandskinderen in Pijnacker-Nootdorp is ten opzichte van eind 2021 gedaald met 0,2%. Landelijk is er ook sprake van een daling, het is zelfs de grootste daling sinds 2008. Dat betekent dat Nederland voor de eerste keer sinds 2012 minder dan 200.000 kinderen in bijstandsgezinnen telt.

Momenteel bedraagt de uitkering voor huishoudens in de bijstand 115 euro netto per maand voor alleenstaanden en 1651 euro netto voor samenwonenden en gehuwden. Bij dit bedrag is vakantiegeld inbegrepen en wordt geen rekening gehouden met het aantal kinderen.

Nog altijd sprake van ‘verborgen armoede’
Volgens de directeur van financieel voorlichtingsbureau Nibud is de afname van het aantal bijstandsuitkeringen te verklaren door de huidige arbeidskrapte. Sinds 2021 neemt het totale aantal bijstandsuitkeringen af. Op zich is dit goed nieuws, maar dat wil niet zeggen dat gezinnen met werkende ouders het breder hebben dan gezinnen die een bijstandsuitkering hebben. Er is nog steeds sprake van verborgen armoede.


Door: Tamara Bruggemans-Lepage