B & W willen woningen redden voor sociale huur

Het college van B & W probeert in de komende tijd afspraken te maken met de woningcorporaties om een groot aantal woningen te behouden voor de sociale verhuur. In de bestaande voorraad van de corporaties zijn er 1200 die verkocht of geliberaliseerd worden zodra ze vrijkomen. De gemeente wil zeker 730 van die woningen behouden voor de goedkope huursector. Bij Rondom Wonen gaat het om 460 woningen die op deze manier zouden moeten worden gerehabiliteerd.

Volgens B & W is het een must om een groot aantal van de woningen die verkocht zouden worden, weer sociaal te verhuren. Dat is noodzakelijk vanwege de beperkte ruimte voor nieuwbouw.

Het college heeft een en ander aan de gemeenteraad laten weten naar aanleiding van de discussie over de toekomstige woningbehoefte die vorige week in de raad plaatsvond. Rondom Wonen en het college zijn het er over eens dat er de komende jaren 1100 sociale huurwoningen bij moeten in Pijnacker-Nootdorp. In het beleidsstuk over de woningbehoefte wordt tot nu toe echter uitgegaan van 430 nieuwbouwwoningen in de sociale sector. Met zijn toelichting verklaart het college het verschil.

Wethouder Piet Melzer zegt desgevraagd dat er over wordt gesproken om een groot aantal woningen over te dragen aan een andere corporatie die er financieel beter voorstaat. Die zou de huizen dan in de sociale verhuur kunnen houden. Dit onderwerp speelt vooral in de gesprekken die de gemeente heeft met corporatie Vestia.