Benodigde 50% deelnemers warmtenet Klapwijk niet behaald

Het deelnamepercentage van 50% in warmtenet fase A in de wijk Klapwijk is niet behaald. Dit stelde de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met HVC op 31 oktober vast. Het percentage van 50% was nodig om het warmtenet technisch haalbaar te maken. Dit betekent dat HVC voorlopig niet start met de aanleg van het warmtenet in Klapwijk.

Keukentafelgesprekken
Inwoners van fase A hadden in totaal bijna 6 maanden de tijd om een keuze te maken voor de aansluiting op het warmtenet. In deze periode hebben zij de mogelijkheid gekregen om in een keukentafelgesprek een persoonlijk aanbod te krijgen. Hierin werden zij meegenomen in alles wat komt kijken bij het overstappen naar een aardgasvrije oplossing. Dit leidde niet tot het benodigde deelnamepercentage van 50%, dat om technische redenen moest worden behaald.  Dat betekent dat er op dit moment niet gestart kan worden met de aanleg van het warmtenet.

Meest kostenefficiënte alternatief
Het project Aardgasvrij Klapwijk is een onderdeel van het door het Rijk gesubsidieerde Nationale Programma Lokale Warmtetransitie (voorheen Programma Aardgasvrije Wijken). Hier worden ervaringen opgedaan in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De gemeente ziet het warmtenet nog steeds als het meest kostenefficiënte alternatief voor aardgas voor de wijk Klapwijk. Ook woningcorporatie Rondom Wonen ziet dit en heeft aangegeven te willen aansluiten op het warmtenet.

Evaluatie
Voor het in kaart brengen en het oplossen van de eerste bezwaren is tijd nodig. De komende periode gaan de gemeente Pijnacker-Nootdorp en HVC samen met de bewoners het proces evalueren, het resultaat onderzoeken en dit vertalen naar geleerde lessen. Hiermee kan de gemeente het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie en de ministeries adviseren over de geleerde lessen en mogelijke oplossingen waarop de gebouwde omgeving wel aardgasvrij gemaakt kan worden.