Bestemmingsplan Keijzershof in te zien

Vanaf donderdag 22 oktober is het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Keijzershof 2018’ zes weken digitaal te raadplegen. Je kan hierop reageren.

Waar te vinden

Het bestemmingsplan is in te zien via http://www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking staat op http://www.overheid.nl.

Papieren versie

Het plan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het plan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. Je kan dan een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.

Reageren op het plan

Je kan in beroep gaan bij de Raad van State.
Let op! In de meeste gevallen moet je al eerder bij de gemeente een zienswijze hebben ingediend. Het in beroep gaan bij de Raad van State is niet gratis. Meer informatie vind je op de website van de Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/