Bewoners welkom tijdens wijkschouw in Keijzershof

De gemeente Pijnacker-Nootdorp houdt maandag 8 mei vanaf 19.00 uur een wijkschouw in Keijzershof. De wijkmanager wandelt dan samen met bewoners, vertegenwoordigers van de bewonersvereniging, de wijkagent en andere professionals door de wijk om te inventariseren hoe het staat met de kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid in Keijzershof. Het gaat dan vooral om het groen, het verkeer, de veiligheid of onderwerpen van maatschappelijke aard.

Wilt u uw zegje doen over knelpunten, ergernissen of zaken die u juist goed vindt, geef u dan op voor de wijkschouw. Dit kan tot en met 5 mei bij wijkmanager Kees Konings, tel 14 015 of via zijn mailadres.