Blokverwarming Pijnacker: Flyers

Een groep bewoners uit de flats van Noord hebben  flyers gemaakt, laten drukken en met elkaar het nodige vouwwerk  plus het rondbezorgen georganiseerd. In de flyers  vind je  info over hun verontrusting ,  zitten ze met  tal van vragen. Vrijdag 13 april ontvingen alle huurders van de sociale huur en koop flats in Noord een brief over de blokverwarming.

Er zit ook een bezwaarformulier bij over de kosten, het niet transparant en  de onoverzichtelijk manier van afrekening.

Vele bewoners

Vele bewoners van Rond om Noord uit de flats zo’n  470   woningen zijn verontwaardigd en boos over de communicatie die ontbreekt en de transparantie  van hun eindafrekening service en stookkosten  en dat het veel overzichtelijker moet zijn.

Voor de bewoners  zijn schoonmaak kosten , vastrecht , administratie de kosten van Eneco , Stedin, Ista, zelfs telefoon kosten inzake stookkosten en eventuele andere kosten niet duidelijk .

Volgens de huurcommissie diende de servicekosten  per flatcomplex  berekend  te worden.

Oproep je te melden

Ze roepen op je te melden  dan krijg  je meer informatie en of je interesse hebt voor bijeenkomsten .

Ze waarderen het niet dat er geen spreekrecht is bij de ledenvergadering van de Argos over de stookkosten of het weg halen van Pamfletten door Rondom wonen om bezwaar te maken tegen de hoge stookkosten. Ze willen een democratische manier kunnen spreken  tijdens een leden vergadering van de Argos ,inspreek recht voor ieder . Het stelde meerdere omwonenden ook teleur. Mensen hebben daar recht op.

Constructief en oplossingsgericht

Ze willen constructief en oplossingsgericht werken en als een volwaardige gesprekspartner behandeld worden .

Donderdag 26 April tussen 13.00 en 15.00 gaan er bewoners van Noord met Rondom wonen aan tafel om te praten met de nieuwe directeur .

de vragen die er nog zijn kunnen naar blokverwarmingpijnacker@gmail.com

Forum : Warmtepijnacker.Byethost7.com