Bomen worden gekapt voor nieuwbouw bij voormalige brandweerkazerne in Nootdorp

Aan de Koningin Julianastraat 12 b in Nootdorp zal op maandag 19 februari een grootschalige kap van bomen van start gaan in de omgeving van de voormalige brandweerkazerne. De bomen zullen plaatsmaken voor de realisatie van nieuwe appartementen en een integraal kindcentrum, in de vorm van een combinatiegebouw. Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden zullen er nieuwe bomen worden geplant in het gebied.

Waar wordt gekapt

De kapwerkzaamheden zullen zich concentreren op verschillende locaties rondom de voormalige brandweerkazerne. Zo wordt er gekapt in het gebied tussen de brandweerkazerne en de tijdelijke sporthal. Ook worden bomen weggehaald in de zone tussen de brandweerkazerne en het voetbalveld van RKDEO. Langs de Koningin Julianastraat, tegenover de brandweerkazerne en langs het schoolplein worden bomen gekapt en tot slot naast het voetpad naar de tijdelijke sporthal aan de Koningin Julianastraat.

Overlast

Het is belangrijk op te merken dat tijdens deze werkzaamheden enige geluids- en verkeershinder kan optreden. Om deze overlast tot een minimum te beperken, zijn de werkzaamheden gepland tijdens de schoolvakantie. Naar verwachting zullen de kapwerkzaamheden tegen donderdag 22 februari zijn afgerond.

Welke belangen

Deze ontwikkeling markeert een belangrijke stap in de verdere transformatie van de omgeving rondom de voormalige brandweerkazerne en draagt bij aan de uitbreiding van de woongelegenheid en faciliteiten in Nootdorp. Op die manier kan er gewerkt worden naar een stad die inspeelt op wat in de toekomst nodig is.