Bomen worden verwijderd voor nieuwe kabels en leidingen

Op maandag 8 januari worden 11 essen langs de Rivierenlaan verwijderd, afwijkend van de oorspronkelijke planning. Dit is nodig voor het leggen van nieuwe kabels en leidingen door Stedin. De bomen, gelegen tussen nummer 2 en 32, moeten wijken vanwege veiligheidsredenen tijdens graafwerkzaamheden.

Nieuwe kabels en leidingen
Stedin gaat de stoep opnieuw inrichten met nieuwe kabels en leidingen, waarbij wortels van bomen worden verwijderd. Helaas vormt de hoeveelheid wortels een veiligheidsrisico, wat de noodzaak tot verwijdering van de bomen met zich meebrengt.

Vleermuisroute
De te kappen bomen dienden als herkennings- en geleidingspunten voor de vleermuisroute. Om dit verlies te compenseren en de vleermuizen in het voorjaar een stabiele route te bieden, zal er voorafgaand aan hun actieve seizoen een herbeplanting plaatsvinden met nieuwe bomen. Het behoud en herstel van de vleermuisroute staan centraal in dit project.