Burgemeestersontbijt bij het kraaiennest

Woensdag was de dag van het nationale schoolontbijt en ook onze gemeente deed mee. VSO-school het Kraaiennest ontving burgemeester Ravestein voor een gezellige en gezonde start van de dag. De actie stond in het thema van het jeugdcultuurfonds, met “ontbijten is geen kunst” als slogan. Elke leerkracht doneerde een euro aan dit goede doel en de school verdubbelde dit bedrag. Vanuit de gemeente kwam tevens een donatie van vijfhonderd euro. Het Kraaiennest ontving verder een certificaat voor Gezonde School. Dat was ook wel te merken aan alle komkommers, tomaten en sinasappels op het menu. Het Kraaiennest hoort bij Ipse de Bruggen en heeft zowel een SO en VSO-afdeling.

Het jeugdcultuurfonds zet zich in om kinderen de gelegenheid te geven om toch diverse vormen van kunst te beoefenen, ook wanneer ouders dit niet kunnen betalen. Het betreft vooral lessen in dans en muziek, maar ook musicals, toneel en schrijflessen en cursussen voor audiovisuele media.