Certificaat voor deelnemers aan cursus Gemeentepolitiek

Wethouder Bernard Minderhoud reikte donderdagavond het afsluitende certificaat uit aan de deelnemers van de cursus Gemeentepolitiek, die in de afgelopen weken op initiatief van Gemeentebelangen is gehouden. In zes avonden werden de deelnemers ingeleid in alles wat te maken heeft meet het gemeentebestuur, het functioneren van de gemeenteraad en andere aspecten van de lokale democratie. Mogelijk kan de cursus nieuw talent opleveren van mensen die actief willen worden de gemeentepolitiek.

Hoewel Gemeentebelangen het initiatief had genomen, was de cursus toegankelijk voor iedereen, ongeacht politieke richting of partij. Maar fractievoorzitter Ina Mantjes meldde na afloop wel dat mensen die zich aangetrokken voelen tot haar partij, uiteraard van harte welkom zijn om lid te worden.

Enkele maanden geleden bleek er in de gemeenteraad onvoldoende steun te zijn om een dergelijke cursus door de gemeente te laten organiseren. Gemeentebelangen vond het echter belangrijk genoeg om dan zelf maar het initiatief te nemen.