Citymarketing bijeenkomst ‘Let’s meet again’

Verschillende ondernemers en organisaties kwamen maandagmiddag bijeen voor de citymarketing bijeenkomst om de oprichting van Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing bij te wonen. Deze bijeenkomst was een vervolg op het Alliantie Lab in februari, waarbij verschillende ondernemers afspraken maakten om samen te werken aan Pijnacker-Nootdorp als merknaam.

Burgemeester Ravestein opende de middag en introduceerde de bestuursleden: Edwin van Oort van Riverdale (voorzitter), Jessica Davilar (tekstbureau Beeldende Woorden), Rob Buren (directeur Schouten Bouw), Henk Hulswit (directeur gemeente Pijnacker-Nootdorp en businesspark Haaglanden). Notaris Wienen las de belangrijkste punten voor, waarna overgegaan werd op ondertekening van de oprichtingsakte van de nieuwe stichting. Het motto van de nieuwe stichting is ‘Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp’.

 

Notaris Wienen leest voor

Burgemeester Ravestein