Complimenten voor opruimen vuurwerkafval

De gemeente Pijnacker-Nootdorp complimenteert alle inwoners, die ervoor hebben gezorgd dat vuurwerkresten op straat tot een minimum beperkt zijn gebleven.

Vuurwerk hoort bij jaarwisseling
Vuurwerk hoort, net als oliebollen, bij de jaarwisseling. Maar vuurwerkafval vervuilt wegen, pleinen en trottoirs en kan gevaarlijk zijn. De gemeente Pijnacker-Nootdorp complimenteert alle inwoners, die ervoor hebben gezorgd dat vuurwerkresten op straat tot een minimum beperkt zijn gebleven. Ook de inzet van eigen medewerkers wordt zeer gewaardeerd. Een veilige gemeente maken we samen!

Meld schade
Schade aan straatmeubilair kunt u doorgeven via Meldpunt leefomgeving. Bellen tijdens kantooruren kan ook, tel. 14 015.

Twee mensen met bezem die vuurwerkresten opruimen