Cursus over het landschap van Delfland

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland geeft dit voorjaar een cursus over de historie van het landschap van Delfland. Er wordt veel informatie gegeven over het ontstaan van het gebied, en in enkele excursies gaan de leden van de KNNV en andere deelnemers zelf kijken wat er nu nog te zien is van het oude landschap.

Een studiegroep van de KNNV heeft in 2016 een grote hoeveelheid gegevens aan het licht gebracht over het ontstaan van het landschap in Delfland. Daar is een rapport van gemaakt dat samen met enkele oude kaarten het lesmateriaal voor de cursus vormt. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt het rapport in grote lijnen besproken, en daarna gaan de cursisten op pad. Er zijn fietstochten rond Kethel, Pijnacker-Nootdorp en ’t Woudt, en ook wordt een bezoek gebracht aan het Museum Vlaardingen en het Staelduinse Bos.

Deelname aan de cursus kost € 40. Leden van de KNNV betalen € 25. Aanmelden kan telefonisch via 015-2610048 of per e-mail.