De Partij voor de Dieren wil tijdelijke tiny houses in Pijnacker-Nootdorp

Tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft de Partij voor de Dieren een voorstel ingediend voor mogelijkheden voor Tiny houses in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Jongeren in de gemeente
Er is een groot draagvlak voor betaalbare en duurzame woningen onder jongeren. En ook duurzaamheid speelt een grote rol. Tiny houses hebben als voordeel dat de maandlasten een stuk lager zijn dan bij een traditionele woning. Er is sprake van weinig beschikbare ruimte, toch kunnen Tiny houses tot maximaal 10 jaar geplaatst worden op tijdelijk beschikbare gronden, braakliggende gronden en particuliere gronden. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden wordt gedacht om de woningnood op een creatieve manier te  oplossen. Juist omdat de woning makkelijk verplaatsbaar zijn naar een andere locatie.

Geen meerderheid van de stemmen
De Partij voor de Dieren heeft het gemeentebestuur verzocht om  te onderzoeken op welke plekken en onder welke voorwaarden in Pijnacker-Nootdorp tiny houses te realiseren zijn, tijdelijk of  permanent. Ook heeft de partij het gemeentebestuur verzocht om hierover in overleg te gaan met andere gemeenten, zoals Delft, die ondanks de weinig beschikbare ruimte wel mogelijkheden hebben gezien voor de realisatie van tiny houses. Helaas behaalde de motie in het gemeentebestuur geen meerderheid in de stemmen.

 
Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp zegt hier het volgende over: “Het is spijtig dat het gemeentebestuur en een meerderheid van de raad geen steun lijken te bieden voor een creatieve en duurzame aanpak van het aanzienlijke tekort aan betaalbare en duurzame woningen voor met name jongeren. Ons voorstel voor tiny houses heeft hopelijk wel een zaadje geplant en we kijken uit naar een groeiend besef dat deze woningen in de toekomst wel haalbaar zijn.”