Dringend beroep op raad: stem niet in met onteigening

Makelaar Mr. E. Westmaas uit Pijnacker doet als vertegenwoordiger van de Pijnackerse veehouder Jacob Bazuin een dringend beroep op de gemeenteraad om de weilanden van Bazuin aan de Keulseweg niet te onteigenen. Na onteigening zal de grond grotendeels aan andere boeren in de omgeving worden verpacht, terwijl de eigenaar de grond ook prima als weiland kan beheren. Westmaas vraagt aan de raadsleden welk algemeen belang daarmee gediend wordt.

Het probleem draait om enkele stukken grond die de gemeente graag wil aankopen in het kader van de ontwikkeling van de Groenzoom. Dit natuur- en recreatiegebied tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, en grenzend aan Zoetermeer, is onderdeel van de recreatieve en ecologische verbinding tussen Midden Delfland en het Groene Hart. De gemeente, en daarvoor ook al de provincie, doet al jaren pogingen ons het met de eigenaar van de grond eens te worden over de verkoop, maar volgens makelaar Westmaas wil de gemeente hier een veel te lage prijs voor betalen. Het bedrag dat is geboden ligt volgens hem veel lager dan wat voor weilanden verderop in de Groenzoom is betaald.

Omdat de gemeente de grond kost wat kost in handen wil krijgen heeft het college van B & W de raad voorgesteld om een onteigeningsprocedure te beginnen. Dat roept bij Bazuin slechte herinneringen op. Hij is in de Balij eerder door onteigening grond kwijtgeraakt, grond die volgens makelaar Westmaas nu door de provincie weer wordt verkocht.

In de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad heeft wethouder Jaap van Staalduine vorige week uitleg gegeven over de onteigening. Daar zijn veehouder Bazuin en zijn vertegenwoordiger Westmaas echter niet tevreden mee. De makelaar doet daarom komende donderdag tijdens de oordeelvormende raadsvergadering een beroep op de gemeenteraad om niet met het voorstel tot onteigening in te stemmen.

Veehouder Bazuin wil zijn weiland aan de Keulseweg in Pijnacker behouden.