Een blik op de prestaties en toekomstplannen van Progressief Pijnacker-Nootdorp

Recent sprak Pijnacker-Nootdorp.tv met Saskia Kleewein, de fractievoorzitter van de lokale politieke partij Progressief Pijnacker-Nootdorp. Zij blikt terug op de prestaties van haar partij in het afgelopen jaar. Ook vertelt zij waar de partij zich de komende tijd voor gaat inzetten.

Meer sport voor de jeugd
Een van de meest trotsmakende prestaties van de partij was de uitbreiding van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waardoor kinderen uit minder bevoorrechte gezinnen de mogelijkheid kregen om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten: “Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd dat de kinderen bijvoorbeeld naast zwemles ook iets cultureels kunnen ondernemen. Progressief Pijnacker-Nootdorp had hier in het najaar van 2021 al om gevraagd”, aldus Kleewein.

Fietsveiligheid
Met het oog op de toekomst heeft Progressief Pijnacker-Nootdorp ambitieuze doelen gesteld om de gemeente groener en socialer te maken. Fietsveiligheid staat hoog op de agenda. De partij gaat zich richten op het identificeren van gebieden waar fietsers in het nadeel zijn ten opzichte van automobilisten en het zoeken naar passende oplossingen.

Diversiteit binnen de gemeente
Daarnaast zal de partij zich inzetten voor het ondersteunen van vrijwilligers bij sportverenigingen. Volgens Kleewein is daar namelijk een tekort aan. Het bevorderen van woonzorginitiatieven voor ouderen staat ook op de agenda, met als doel ervoor te zorgen dat dergelijke initiatieven standaard worden opgenomen in nieuwbouwprojecten. Tot slot geeft de fractievoorzitter aan dat de partij de diversiteit en inclusiviteit wil bevorderen binnen de gemeente.