Eigenaar aanhangwagen gezocht

Aan de Kuifeend in Pijnacker staat al langere tijd een aanhangwagen in de openbare ruimte. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is dit niet toegestaan. Het gaat om een voertuig zonder kenteken. De gemeente Pijnacker-Nootdorp roept de eigenaar op om het voertuig binnen één week na publicatiedatum (11 januari) te verwijderen.

Verwijderd en tijdelijk opgeslagen

Als het voertuig niet binnen deze termijn is weggehaald, dan zal de gemeente bestuursdwang toepassen. Hierbij zal het voertuig – zo mogelijk – op kosten van de eigenaar worden verwijderd en dertien weken worden opgeslagen. Als de aanhanger na deze dertien weken niet is opgehaald, dan wordt het voertuig vernietigd.

(Foto: Niet de aanhanger waar het om gaat)