Extern onderzoek naar grondprijs Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp laat extern onderzoek doen naar de redelijkheid van de grondprijzen, die de gemeente hanteert bij de uitgifte van bouwgrond. De precieze opdracht aan een nog te selecteren onderzoeksbureau wordt nog deze week geformuleerd. Dat verklaart het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp naar aanleiding van een publicatie in de lokale krant Telstar. Daarin vertelt een voormalig ambtenaar van de gemeente dat Pijnacker-Nootdorp structureel te weinig voor bouwgrond vraagt. Hierdoor zou de gemeente miljoenen aan inkomsten hebben misgelopen.

Het college van B & W ontkent de beweringen van de ambtenaar. Volgens burgemeester en wethouders is er bij grondverkopen altijd sprake van complexe onderhandelingen. Ook heeft de gemeente in tegenstelling tot marktpartijen geen winstoogmerk, aldus de verklaring op de gemeentelijke website. Wel wordt de grondprijs afgestemd met grondtransacties in de regio, om op die manier concurrerend te kunnen zijn.

Het college van B & W legt geregeld verantwoording af aan de gemeenteraad over de verkoop van grond. Om volledig transparant te kunnen zijn laten B & W dus alsnog extern onderzoek doen. De resultaten van dit onderzoek zullen ook openbaar worden gemaakt, belooft het college.

In de Telstar noemt de voormalige ambtenaar voorbeelden van gronden, die door de projectontwikkelaar vrijwel direct worden doorverkocht, en waarmee in heel korte tijd een enorme winst wordt geboekt.