Extra maatregelen voor vergadering in raadzaal wegens hitte

Vanavond vergadert de gemeenteraad in de beeld- en oordeelvormende vergadering. Tijdens deze vergadering worden verschillende onderwerpen besproken. Zoals op de foto te zien zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om het hoofd koel te houden.

Startnotitie asielopvang
Er gaat tijdens de vergadering gesproken worden over de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Nederland heeft te maken met een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Daarom is er een verkenning gedaan naar de bijdragen die de Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil leveren in het oplossen van dit tekort. De resultaten zijn vastgelegd in de startnotitie Asielopvang. Deze zal vanavond worden besproken.

Nog geen uitgemaakte zaak
Het is nog geen uitgemaakte zaak dat de gemeente daadwerkelijk asielopvang kan realiseren. Dat hangt af van het haalbaarheidsonderzoek naar geschikte en beschikbare locaties. “Wij vinden het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in de opvang van asielzoekers, maar wel binnen kaders”, aldus de portefeuillehouders.

Subsidieregeling isolatie uitbreiden
Verder wordt in de vergadering ook gesproken om het budget voor een gemeentelijke subsidieregeling voor isolatie van oudere woningen voor de jaren 2023 en 2024 aan te vullen met € 500.000 per jaar vanuit de stelpost Enecogelden en dit te verwerken bij de Najaarsnota 2023 en de Programmabegroting 2024.