Feestelijke opening ’t Hofland

Het gerenoveerde wooncomplex ’t Hofland in Pijnacker vierde op zaterdag 30 september 2017 zijn officiële opening. Na bijna zeven jaar leegstand is het voormalige verzorgingstehuis, tot grote vreugde van initiatiefnemers en bewoners, feestelijk in gebruik genomen als woonlocatie voor jongeren en statushouders. Groepen mensen die het relatief moeilijk hebben om woonruimte te vinden in onze gemeente.

Tanja Roest, Hoofd Wonen bij Rondom Wonen, meldde in haar toespraak dat men 88 mensen heeft weten te huisvesten en dat er inmiddels een kleine wachtlijst is ontstaan. Het gedurfde project blijkt een succes geworden. Ze bedankte dan ook alle betrokken partijen, waaronder de gemeente, voor het getoonde lef. Rondom Wonen deed de bewoners een cheque van 750 euro cadeau voor de verdere inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.

Frank van der Meer bedankte uit naam van Meer Bouw in een kort woord alle bedrijven en organisaties die de renovatie uitvoerden. Hij sprak naar gemeente en woningcorporatie zijn dank uit voor hun vertrouwen in de lokale middenstand. Toen hij voor de eerste keer in ’t Hofland binnenstapte, moest hij wel even slikken, maar hij is nu meer dan tevreden met het mooie eindresultaat. De hoofdaannemer en toeleverende bedrijven hadden ook een presentje voor de bewoners, namelijk een tafeltennis- en een pooltafel.

Burgemeester Francisca Ravestein verrichtte de officiële openingshandeling. Ook zij had in haar eerder gehouden toespraak niets dan lof voor de initiatiefnemers en de uitvoerders. Ze sprak haar vreugde uit dat ’t Hofland een plek is waar jonge Nederlanders en statushouders samen optrekken en de mogelijkheid hebben om elkaar te leren kennen. Ze dankte de omwonenden die actief hebben meegedacht over de herontwikkeling van ’t Hofland. Uit het integraal gevoerde overleg met hen zijn veel belangrijke besluiten voortgekomen. Onder andere de oplossing van de parkeersituatie en de aanstelling van een huismeester. De bewoners van ’t Hofland zelf hebben dan weer het initiatief genomen voor de aanstelling van ‘Gangmakers’, die per gang in het complex zijn benoemd. Ze vormen tevens een ad hoc bewonerscommissie.

Na afloop van het officiële gedeelte van de dag leidden enthousiaste bewoners de vele geïnteresseerde bezoekers rond door het vernieuwde ’t Hofland. In ieder geval voor de komende 10 jaar zal het complex een woonfunctie behouden.

Foto’s: Roel Brandsma