Fractie Graafland kijkt vooruit naar 2024 met innovatieve en inclusieve doelen

In een exclusief interview vertelt Nita Graafland, fractievoorzitter van Fractie Graafland, over de prestaties van haar fractie waar zij trots op is, en blikt zij vooruit op 2024.

Trots op sociaal initiatief
Graafland deelde haar trots over de verwachte oprichting van een eigen hospice in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, dat een sociaal initiatief van onschatbare waarde zal zijn voor de gemeenschap. Ze benadrukte het belang van gezamenlijke actie in een gemeenteraad waar geen enkele partij een meerderheid heeft, waardoor samenwerking essentieel is om doelen te bereiken.

Innovatieve doelen voor 2024
Hoewel de partij geen formeel partijprogramma heeft, heeft Graafland wel degelijk haar visie voor de toekomst van Pijnacker-Nootdorp uiteengezet. Ze streeft naar financiële stabiliteit en het benutten van beschikbare middelen door innovatieve oplossingen te omarmen: “De komende jaren worden financieel uitdagende jaren. Het zal lastig worden om doelen te bereiken waarvoor nog geen dekking is gevonden. Mijn inzet is daarom om zoveel mogelijk in te zetten op het consolideren van de dingen die al belegd zijn en op innovatieve wijze om te gaan met de beschikbare middelen die we hebben. Met dit als uitgangspunt zal ik vraagstukken op het gebied van woningbouw, visiegebieden en het sociaal domein vanuit verschillende perspectieven beoordelen. Daarnaast heb ik de hoop dat gemeente Pijnacker-Nootdorp een Global Goals gemeente wordt.”

Ruimtelijke herzieningen en functievermenging
Graafland benadrukte de noodzaak om het ruimtelijke beleid aan te passen aan de moderne realiteit, met name door het bevorderen van functievermenging. Ze gelooft sterk dat het scheiden van wonen en werken niet langer noodzakelijk is in een tijdperk waarin bedrijvigheid evolueert en digitalisering nieuwe kansen biedt: “bepaalde voorzieningen kunnen worden gedeeld, de levendigheid in een gebied neemt toe en er is meer aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte en kansen voor duurzame en (woon)werklandschappen. Ik heb ook de hoop dat er een oplossing komt voor de vele bedrijfswoningen in het agrarisch gebied die strijdig gebruikt worden omdat de huidige regelgeving functievermenging beperkt.”

Gebiedsgerichte omgevingsvisies als oplossing
Om deze doelen te bereiken, zet Fractie Graafland in op gebiedsgerichte omgevingsvisies als instrumenten om mogelijkheden te verkennen en nieuwe paradigma’s te omarmen. Graafland blijft optimistisch over de bereidheid van de gemeenschap en haar collega’s in de raad om verandering te omarmen en te streven naar een meer inclusieve en innovatieve toekomst voor Pijnacker-Nootdorp.