Geen extra parkeerplaatsen aan voorzijde van ’t Hofland

Het college van B & W van Pijnacker ziet af van het plan om aan de voorzijde van het voormalige woonzorgcentrum ’t Hofland groen op te offeren voor parkeerplaatsen. Omwonenden van het gebouw hadden daar bezwaar tegen gemaakt. In ’t Hofland gaan tegen de zomer alleenstaanden en enkele gezinnen wonen, waaronder een aantal statushouders. Daarom wordt voor de duur van tien jaar een omgevingsvergunning afgegeven voor de bestemming wonen.

Volgens de normen moeten er dan ook voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn, en dat zijn er in dit geval 49. Op het Oranjehof zijn al 23 plekken, en daar kunnen er drie bij worden gemaakt. In de nabije omgeving zijn dan nog 23 parkeerplaatsen nodig. Aanvankelijk was dus het plan om parkeergelegenheid te creëren aan de kant van de Oranjelaan, waar nu een groenstrook aanwezig is. Daar wordt gezien de reacties van omwonenden nu van afgezien. Het gevolg is dat de bewoners, als het Oranjehof vol is, moeten uitwijken naar het parkeerterrein bij Het Baken of op het Prinsenhof. Die locaties liggen nog net binnen de maximale afstand die hiervoor is bepaald.

Parkeerdruk

Het college schrijft aan de gemeenteraad dat het zich ervan bewust is dat het parkeerterrein aan de Rivierenlaan wordt gebruikt bij activiteiten in Het Baken en voor het halen en brengen van kinderen die naar de Casaschool gaan. De parkeerdruk zal daar dus zeker toenemen. Daarom gaat de gemeente er op toezien dat de parkeerplaatsen daar niet worden gebruikt voor de tijdelijke opslag van bouw- en herrichtingsmaterialen  en ook niet voor het stallen van campers en vrachtwagens.