Geen verschil na hertelling stemmen in Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft afgelopen woensdag 29 november de stemmen herteld van de Tweede Kamerverkiezingen. Bij twee stembureaus verschilden namelijk het aantal stemmen. Bij de hertelling is gebleken dat er geen verschillen zijn met de telling van donderdag 23 november.

Administratieve fout
Het Centraal Stembureau heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd bij de stembureaus. Zij heeft geconstateerd dat de hertellingen van deze twee stembureau administratief niet goed waren verwerkt in het proces-verbaal. Vanaf 10.30 uur gisterochtend werden de stemmen in het openbaar opnieuw geteld. Zonder een andere uitslag dus.