Gemeente begint met grootschalig groenonderhoud na warme winter

Sinds maandag 11 maart heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp de handen uit de mouwen gestoken en is begonnen met grootschalig groenonderhoud. De warme winter heeft geleid tot een aanzienlijke groei van het gras, wat maaien noodzakelijk maakt. Verder wordt er ook gestart met het snoeien van rozenstruiken en ander onderhoud aan het groen om de gemeente op te frissen na de winter.

Niet zonder uitdagingen
Het langdurig wachten met maaien zou problemen kunnen veroorzaken, aangezien het gras onbeheersbaar kan groeien en een onverzorgd aanzicht kan geven. Echter, het maaien zelf is niet zonder uitdagingen. Sommige grasvelden zijn nog te nat om te betreden met de maaimachines, waardoor er risico bestaat dat deze vast komen te zitten. Dit kan leiden tot ongelijkmatige maairesultaten met zwarte plekken en delen van het gras die worden overgeslagen.

Om dit probleem aan te pakken, wordt er zorgvuldig per veld gekeken of het toegankelijk is voor de machines. Plekken die nog te nat zijn om veilig te maaien, worden voorlopig overgeslagen en zullen pas worden behandeld zodra ze toegankelijk zijn.

Ander groenonderhoud
Naast het maaien van het gras wordt ook begonnen met ander groenonderhoud. Dit omvat onder andere het schoffelen van plantvakken, het afmaaien en bemesten van vaste planten. Bovendien staat het snoeien van een deel van de rozenstruiken op de planning, wat volgens een cyclus van drie jaar wordt uitgevoerd.