Gemeente lanceert initiatief voor energieadvies aan bedrijven

Ondernemers in de gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen vanaf nu deelnemen aan een nieuw initiatief dat gericht is op het verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten. De gemeente introduceert de bedrijvencoach Energie, die gratis advies verstrekt aan lokale bedrijven om hen te ondersteunen bij het verminderen van hun energieverbruik en het zetten van stappen richting verdere verduurzaming.

Stappen naar verdere verduurzaming
Wethouder energietransitie, Frank van Kuppeveld, benadrukt het belang van dit initiatief: “De bedrijvencoach kan ondernemers gericht ondersteunen met het zetten van stappen op weg naar verdere verduurzaming. Uit de eerste ervaringen blijkt dat ondernemers die persoonlijke aanpak zeer op prijs stellen.”

Energieakkoord 
In lijn met het Energieakkoord, waarin bedrijven hebben afgesproken te verduurzamen en hun energiegebruik te verminderen, erkent de gemeente Pijnacker-Nootdorp dat veel ondernemers reeds actie hebben ondernomen. Echter, er blijven nog veel vragen bestaan, zoals over stijgende energieprijzen, verduurzaming van het wagenpark, en de risico’s van de toenemende elektriciteitsvraag op het elektriciteitsnet.

Bedrijvencoach Energie
Om deze vragen te adresseren, biedt de gemeente Pijnacker-Nootdorp nu ondernemers de mogelijkheid om vrijblijvend en kosteloos advies aan te vragen. Dit advies kan variëren van het identificeren van energiebesparingsmogelijkheden tot het vinden van oplossingen voor complexe energievraagstukken.

De bedrijvencoach Energie, die door de gemeente is aangetrokken, zal ondersteuning bieden door middel van adviesgesprekken op de bedrijfslocatie. Tijdens deze gesprekken worden vragen en wensen besproken, worden gegevens verzameld en wordt een rondgang gemaakt door het bedrijf. Na het bezoek ontvangt de ondernemer een gedetailleerde terugkoppeling via e-mail, inclusief een analyse en praktische tips voor energieverduurzaming.

Evaluatie
Bovendien zal de bedrijvencoach na verloop van tijd opnieuw contact opnemen om eventuele aanvullende vragen te bespreken en de voortgang van de genoemde punten te evalueren. Ook huurders van bedrijfspanden en sportverenigingen worden aangemoedigd om gebruik te maken van deze service.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft twee bedrijvencoaches aangesteld om dit initiatief te ondersteunen. Ondernemers, huurders van bedrijfspanden en sportverenigingen kunnen kosteloos een afspraak maken met de bedrijvencoach Energie via de website van de gemeente: www.pijnacker-nootdorp.nl/bedrijvencoachenergie.