Gemeente maakt geld vrij voor extra inzet op gezonde leefstijl

Het CDA Pijnacker-Nootdorp, D66 en progressief Pijnacker-Nootdorp hebben samen initiatief genomen om €50.000 extra te investeren in een gezonde leefstijl. Zij concludeerden dat het gezondheidsbeleid van de gemeente wel een extra impuls kon gebruiken.

Memo
Uit de cijfers in een memo van het college over de voortgang met het Lokaal Gezondheidsbeleid en Lokaal Preventieakkoord blijkt dat er nog altijd veel kinderen en (jong)volwassenen in Haaglanden kampen met (ernstig) overgewicht. Deze cijfers hebben uiteindelijk geleid tot een amendement dat tijdens de begrotingbehandeling is aangenomen door een brede raadsmeerderheid.

Stappen in de goede richting
Met het amendement wordt dus €50.000 aan extra middelen voor het bevorderen van een gezonde leefstijl vrijgemaakt. Volgens het CDA Pijnacker-Nootdorp zijn er afgelopen jaren al veel goede stappen gezet de laatste jaren. Maar er zijn ook nog zeker stappen te zetten naar een gezondere leefstijl.