Gemeente Pijnacker-Nootdorp presenteert nieuwe visie voor een veerkrachtige en inclusieve samenleving

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in opdracht van de gemeenteraad een nieuwe visie voor het sociaal domein ontwikkeld. Deze visie biedt antwoorden op huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. De gemeente streeft ernaar om samen met maatschappelijke partners en inwoners te werken aan een veerkrachtige en inclusieve samenleving waarin iedereen kan deelnemen. De focus ligt op drie belangrijke thema’s: het bevorderen van gezondheid, het creëren van een goede start voor alle kinderen, en het verminderen van bestaansonzekerheid. Deze visie, die tot stand is gekomen met input van veel inwoners en betrokken organisaties en verenigingen, zal de koers van het sociaal domein voor de komende jaren bepalen.

Het sociaal domein
Het sociaal domein omvat alle activiteiten die we ondernemen om inwoners met een hulp- of zorgvraag te ondersteunen. Dit varieert van hulp bij het opgroeien en hulpmiddelen voor thuis, tot dagbesteding, schuldhulpverlening, re-integratie, inburgering en breed welzijnswerk. Het sociaal domein is nauw betrokken bij onderwijs, sport en cultuur, economie, ruimtelijke ontwikkeling en openbare orde en veiligheid. Daarom werken diverse organisaties en afdelingen samen aan sociale en maatschappelijke uitdagingen.

Hulp van inwoners en bedrijven
De input van de bewoners en organisaties hebben grotendeels de nieuwe visie tot stand gebracht. De gemeente vroeg deze feedback door middel van enquetes en interviews met maatschappelijke partners. In totaal zijn er rond de 1900 enquetes beantwoord. Hieruit was te zien wat voor soort sociaal domein er nodig zal zijn voor de toekomst.

Maatschappelijke problemen
De gemeente merkt dat goede ondersteuning en zorg voor inwoners onder druk staat door maatschappelijke ontwikkelingen zoals een bijna verdubbelde vergrijzing, personeelstekorten en stijgende kosten. Daarnaast wordt er steeds meer gevraagd van mantelzorgers en vrijwilligers. De toenemende verschillen en de groeiende bestaansonzekerheid vragen dus om nieuwe oplossingen.

Steeds meer onder druk
Ook wethouders sociaal domein Marieke van Bijnen en Hanneke van de Gevel merken dat goede ondersteuning en zorg voor inwoners steeds verder onder druk komt te staan. “Met deze visie stellen we de gemeenteraad voor om op een samenhangende manier antwoorden te bieden op actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Samen werken we aan het bevorderen van gezondheid, het verminderen van bestaansonzekerheid, het versterken van verbindingen in de samenleving via speel- en ontmoetingsplekken, en aan een goede start voor alle kinderen. Dit vormt een belangrijke preventieve basis; voorkomen is immers beter dan genezen. Door vroegtijdig lichtere zorg en ondersteuning in te zetten, voorkomen we dat zwaardere en duurdere zorg direct nodig “, aldus de wethouders.