Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rondom Wonen en Staedion tekenen overeenkomst

Op dinsdag 24 oktober tekenden afgevaardigden van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rondom Wonen en Staedion een overeenkomst. De gemeente heeft namelijk besloten in totaal €250.000 voor Rondom Wonen en Staedion beschikbaar te stellen om energiearmoede aan te pakken.

Uitkeringen
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de gemeente in 2022 en 2023 uitkeringen toegekend om energiearmoede aan te pakken. Deze uitkeringen zijn bedoeld voor het aanpassen van huizen van huishoudens met een laag inkomen die te maken hebben met hoge energielasten door gestegen energieprijze. Met dit geld kunnen de huizen beter geisoleerd worden zodat de energiekosten lager zijn. Frank van Kuppeveld, wethouder energietransitie: ‘’Hiermee zet de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met woningcorporaties een verdere stap in de verduurzaming van sociale huurwoningen in onze gemeente en brengt zij de lasten voor huurders naar beneden.”

Betaalbaar huren
Eerder heeft de gemeente al een subsidieregeling gelanceerd voor de aanpak van oudere, slecht geïsoleerde koopwoningen. Nu stelt de  gemeente vanuit de rijksuitkeringen in totaal € 250.000,- beschikbaar aan Rondom Wonen en Staedion om maatregelen te nemen voor sociale huurwoningen. Daardoor vermindert het energieverbruik in de centrale ruimten van complexen en/of wordt er zelf elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. Dit leidt tot een vaste verlaging van de servicekosten voor huurders in deze complexen. Lucas de Boer, directeur Rondom Wonen: “Rondom Wonen is blij met deze bijdrage van de gemeente om energiearmoede aan te pakken. Hiermee gaan we huurders extra helpen met maatregelen die tot verlaging van het energiegebruik en de energierekening leiden.” Ook Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Staedion, geeft aan blij te zijn. ‘’Dit geeft ons de kans om voortvarend door te gaan met het verduurzamen van onze woningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En zo onze huurders een veilig, betaalbaar en duurzaam huis te bieden.”