Gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt jouw hulp voor nieuwe verkiezingen

Met de Europese Parlementsverkiezingen gepland op donderdag 6 juni 2024, zoekt gemeente Pijnacker-Nootdorp naar burgers om cruciale rollen te vervullen binnen de stembureaus. Elk stembureau vereist een team van zes stembureauleden met twee reserves, een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Deze mensen zullen elk een dagdeel op het stembureau doorbrengen om ervoor te zorgen dat het verkiezingsproces soepel verloopt. Op donderdag wordt er geteld op partijniveau, terwijl op vrijdag het tellen op kandidaatsniveau plaatsvindt.

Voorzitter Stembureau
Als voorzitter heb je op donderdag 6 juni de verantwoordelijkheid voor het gehele verloop van het stemproces binnen het stembureau. Je geeft leiding aan de andere leden en waarborgt de rust en orde. Je bent aanwezig van 7.00 tot 14.00 uur en vanaf 21.00 uur om de telling per lijst (partij) te coördineren. Om je voor te bereiden op deze verantwoordelijke taak, staat er een instructie met bijbehorende toets klaar in een online omgeving. Bovendien wordt van je verwacht dat je een praktijktraining afrondt om je te assisteren bij het invullen van het Proces-Verbaal op de verkiezingsdag.

Stembureauleden
Als lid van een stembureau zorg je ervoor dat de stemming correct verloopt. Je verricht administratieve taken en stelt na afloop van de stemming de uitslag vast. Om plaats te nemen in een stembureau moet je minimaal 18 jaar oud zijn, de Nederlandse taal goed beheersen en snel en nauwkeurig kunnen werken.

Telleiders
Naast voorzitters zijn telleiders nodig die op vrijdag 7 juni 2024 van 10.00 tot 17.00 uur het tellen van de stemmen per kandidaat willen leiden. Telleiders dienen een aparte training te volgen over de telmethode, die plaatsvindt in het gemeentehuis aan het Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Als je denkt dat je over de vereiste kwaliteiten beschikt en graag een bijdrage wilt leveren aan dit democratische proces, nodigt gemeente Pijnacker-Nootdorp je van harte uit om je aan te melden als voorzitter, stembureaulid of telleider voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2024.

Voor meer informatie en om je aan te melden, kun je terecht bij het gemeentehuis aan het Oranjeplein 1 in Pijnacker.