Gemeentebelangen: Leges moeten lager

Gemeentebelangen vindt dat de leges in Pijnacker-Nootdorp niet verder moeten stijgen. De fractie dient tijdens de behandeling van de gemeenlijke tarieven donderdagavond een motie in, waarmee het college wordt opgeroepen om het principe los te laten dat de dienstverlening van de gemeente altijd kostendekkend moet zijn.

Leges worden geheven als er bijvoorbeeld een vergunning wordt verleend, of bij de afgifte van een nieuw paspoort. Tot nu toe ging Pijnacker-Nootdorp er altijd vanuit dat dergelijke diensten kostendekkend moeten zijn, maar dat zou in sommige gevallen betekenen dat de tarieven meer dan verdubbeld zouden moeten worden.

Eind 2014 diende Gemeentebelangen al een motie in met dezelfde strekking, maar die kreeg toen geen meerderheid in de raad. De fractie denkt dat dit nu wel kan lukken, omdat de financiële situatie van de gemeente aanzienlijk is verbeterd.