Gemeenteraad: belang buurtbus steviger benadrukken

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vindt dat het belang van de buurtbus duidelijker moet worden onderstreept in de reactie van de gemeente aan de Metropoolregio over het programma van eisen voor de nieuwe busconcessie in de regio. In de zogenaamde concept-zienswijze die door het college van B & W is voorgesteld wordt de buurtbus wel genoemd, maar de onderbouwing van het belang van de buurtbus moet scherper worden geformuleerd, vindt de raad.

Tijdens de oordeelvormende vergadering van de raad maakten de meeste fracties opmerkingen over de buurtbus. Jaap Koole (D66): “We missen de motivering en onderbouwing waarom de buurtbus zo belangrijk is. Het gaat vooral om het fijnmazige karakter van de buurtbus en het feit dat enkele kwetsbare groepen in de gemeente echt van die buurtbus afhankelijk zijn.”

D66 is bezig met de voorbereiding van een amendement over dit onderwerp. Dat amendement zal zoals het er nu naar uitziet bij de besluitvormende vergadering van volgende week veel steun krijgen.