Gemeenteraad besluit over burgerinitiatief ‘Visie op groen in het buitengebied’

De gemeenteraad ontving eind maart 2021 het burgerinitiatief ‘Visie op groen in het buitengebied’. Drie enthousiaste inwoners stelden het burgerinitiatief op. Twintig mede-inwoners gaven aan het initiatief te ondersteunen.

Visie op groen buitengebied
De initiatiefnemers waren van mening dat de gemeente een visie op groen in het buitengebied van Pijnacker-Nootdorp miste en vroegen het gemeentebestuur een visie op te stellen. Daarbij gaven de inwoners verschillende bouwstenen mee voor de op te stellen visie.

Advies van college
De initiatiefnemers kregen twee maanden later de gelegenheid hun burgerinitiatief toe te lichten tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Daarna besprak de raad het initiatief voor de eerste keer en de raad was van mening dat advies van het college van burgemeester en wethouders nodig was om een goede bespreking te kunnen houden.

Reageren op advies
Het advies van het college is in oktober ontvangen, waarna de gemeenteraad in november opnieuw over het burgerinitiatief en het advies heeft gesproken. Voorafgaande aan de bespreking hebben de indieners van het initiatief de gelegenheid gekregen te reageren op het advies van het college.

In december nam de gemeenteraad een besluit over het burgerinitiatief. De uitkomsten zijn:

– Het college van B&W stelt omgevingsprogramma ‘groen’ op waarbij het burgerinitiatief ‘Visie op groen in het buitengebied’ wordt betrokken;

– Bij het opstellen van het omgevingsprogramma ‘groen’ worden de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, de gemeenteraad en andere belangstellenden in de gemeente betrokken;

– Aan het begin van het proces biedt de wethouder een zogenaamde ‘kaderstellende notitie’ aan de gemeenteraad aan. Met deze notitie kan de raad de uitgangspunten van het op te stellen omgevingsprogramma ‘groen’ bespreken en vaststellen.