Gesprek over statushouders en starters in ’t Hofland

In het leegstaande woonzorgcentrum ’t Hofland aan de Oranjeweg in Pijnacker kunnen vanaf het eerste kwartaal volgend jaar mogelijk  statushouders en starters worden gehuisvest. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is met Pieter van Foreest, eigenaar van het gebouw, in gesprek over het ombouwen van het pand, zodat er 66 sociale woonunits ontstaan. Het merendeel daarvan zal bestaan uit eenpersoons studio’s, maar er komen ook enkele twee- en driekamerappartementen. De helft van de woonunits wordt toegewezen aan statushouders, de andere helft aan starters op de woningmarkt.

In ’t Hofland wonen op dit moment acht tot negen huurders op basis van een antikraak-contract. Zij zijn dinsdag geïnformeerd over het feit dat ze hun antikraak-woning moeten verlaten. “Hè, jammer, wanneer gaat dat gebeuren?”, vraagt een van de huidige bewoonsters als we haar met de plannen confronteren. “Natuurlijk hou je er rekening mee dat je er op een gegeven moment uit moet, maar je hoopt natuurlijk dat dat nog een hele tijd duurt.” Een andere bewoner die net op de fiets wil vertrekken zegt opgewekt dat hij het niet zal meemaken. “Ik heb net een huis gevonden, dus ik ga volgende week toch al verhuizen.”

Meer sociale huurwoningen

De mogelijke verbouwing van ’t Hofland is een van de opties waar  het gemeentebestuur op inzet om op korte termijn het aantal sociale huurwoningen in Pijnacker-Nootdorp te vergroten, meldde wethouder Piet Melzer dinsdag in een persgesprek. Dat is nodig omdat er een tekort is aan goedkope huurwoningen voor de eigen inwoners, en ook moet de gemeente dit jaar nog 47  vluchtelingen met een tijdelijke verblijfstatus huisvesten, en volgend jaar opnieuw een aantal.

In een voorstel aan de gemeenteraad over een snelle uitbreiding van de sociale woningvoorraad worden meer maatregelen genoemd. De corporaties Rondom Wonen en Vestia willen leegkomende woningen die daarvoor geschikt zijn gereed maken voor kamerbewijze verhuur, speciaal voor statushouders. De eerste drie woningen voor tien personen komen nog deze maand beschikbaar. Ook het leegstaande Jeugdhonk aan Het Baken, dat door de gemeente in de verkoop was gedaan, wordt in de komende vijf tot tien jaar ingericht voor sociale woningbouw. Het pand is geschikt voor de huisvesting van zeven personen, en dat worden er in eerste instantie zelfs negen: de gemeente wil er een vluchtelingengezin met zeven kinderen in onderbrengen. Dat gezin heeft al gehoord dat het nog dit jaar naar Pijnacker kan verhuizen.

Woningen aankopen

Zoals eerder gemeld wil het college van B & W een stuk of tien woningen die door de corporaties worden afgestoten, aankopen en geschikt maken voor statushouders. Dat vergt alleen al voor de aankoop een investering van twee miljoen euro. Aan allerlei kosten is de gemeente nog eens 50.000 euro per jaar kwijt.

Mocht het nodig zijn, dan ziet het college ook het plaatsen van tijdelijke wooneenheden als optie. Die zouden dan bedoeld zijn voor een- of tweepersoons huishoudens. Ook voor de bouw van die units moet flink worden geïnvesteerd: de eerste inschatting is 1,2 miljoen euro.

Ook voor de wat lagere termijn zijn maatregelen nodig om het aantal sociale huurwoningen in Pijnacker-Nootdorp te vergroten. Er wordt gewerkt aan nieuwbouwplannen voor vijf- tot zeshonderd goedkope huurwoningen, waarvoor de eerste paal in 2017 de grond in moet. Waar die huizen gaan komen wil wethouder Piet Melzer nog niet zeggen.

't Hofland 3

 

't Hofland 2