Gezamenlijke Inspanningen voor klimaatadaptieve waterberging in Pijnacker-Nootdorp

Het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp heeft op dinsdag 5 december een ontmoeting gehad met het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het bezoek omvatte een gezamenlijke verkenning van de waterberging Oude Polder aan de Zijdeweg in Pijnacker.

Gevolgen van klimaatverandering
Deze waterberging is een van de vele gezamenlijke klimaatadaptieve projecten tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland. De projecten zijn gericht op het voorbereiden van de gemeente op extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Tijdens het terreinbezoek kregen de bestuurders een rondleiding door de waterberging en werd de werking van de stuw voor waterinlaat gedemonstreerd.

Dubbele functie
Een opmerkelijk kenmerk van deze waterberging is de dubbele functie ervan. De waterberging fungeert als een ‘badkuip’, waarin 20.000 kubieke meter water kan worden opgevangen bij dreigende wateroverlast door extreme regenval, naar verwachting eens in de 10 jaar volgens huidige klimaatmodellen. Gedurende de overige tijden is de berging ingericht als recreatie- en sportlocatie, een illustratie van effectief dubbel ruimtegebruik.

Al een keer ingezet
“Sinds de aanleg is de waterberging al een keer ingezet, namelijk op 3 november van dit jaar. Door de vele neerslag die wij hebben gehad, was de grond in het gebied verzadigd en kon het water onvoldoende worden afgevoerd. Delfland heeft toen besloten de waterbergingen Oude Polder én de Zuidpolder van Delfgauw in te zetten om overlast te voorkomen. Op dit soort momenten waarderen we onze gezamenlijke projecten en de goede banden met het Hoogheemraadschap des te meer.” Valt te lezen op de website van de gemeente.