Groen licht voor nieuwbouw De Scheg in Pijnacker

Wethouder Frank van Kuppeveld en Mark van Doorn, algemeen directeur van Janssen de Jong Projectontwikkeling ondertekenden op 26 november een overeenkomst voor de bouw van de nieuwe wijk De Scheg in Pijnacker.
Janssen de Jong Projectontwikkeling gaat in deze wijk ongeveer 323 woningen bouwen. Hiervan zijn er 100 sociale huur- en koopappartementen. De huurappartementen worden verhuurd door woningcorporatie Staedion.

Locatie

De Scheg ligt in het noorden van Pijnacker. De nieuwe wijk wordt grofweg begrenst door de Balij aan de noordzijde, de RandstadRail aan de westzijde en de Vlielandseweg aan de oostkant.

Aandacht voor klimaat en water

In het ontwerp wordt veel aandacht besteed aan klimaat en water. De openbare groene ruimte vormt in De Scheg de basis voor ontmoetingen. Er worden veel planten en bomen aangeplant. Die zorgen ervoor dat de wijk het hele jaar door aantrekkelijk is voor mens en dier. Daarnaast wordt water oppervlakkig en zichtbaar gebufferd en afgevoerd in waterafvoerende en waterbergende wadi’s. Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Als het project af is, zal het gebied voor ca. 40% bestaan uit groen en water.

Energiezuinig

De woningen zullen aardgasvrij opgeleverd worden. De grondgebonden woningen worden minimaal energieneutraal (EPC = 0). Naar verwachting zal de verkoop van de eerste fase starten in het najaar van 2021. Kijk voor meer informatie over dit project op http://www.wonenindescheg.nl.