Groengebied Koningshof krijgt een opknapbeurt

Het groengebied rondom de wijk Koningshof wordt komende jaren onder handen genomen. Wat er precies gaat gebeuren werd woensdag op een informatieavond bekendgemaakt. In 2013 is dit groengebied georganiseerd volgens het beleids- en beheerplan Grip op Groen. Dit jaar zullen de nodige herzieningen gedaan worden. Doelstellingen hierbij zijn het creëren van meer open ruimte, variatie in het beplantingsbeeld en het verminderen van overlast. Verder probeert de gemeente door middel van aanpassingen ijsvogels tot het gebied aan te trekken.

Jolanda Alsemgeest is een van de betrokken beleidsmedewerkers. Zij vertelde op de bijeenkomst: “We hebben onderzoek gedaan naar de flora en fauna binnen het gebied. Daaruit concluderen wij dat het groen toe is aan een oppepper. Maar er zijn ook veel beschermde diersoorten in het gebied. We moeten ervoor zorgen dat hun leefruimte behouden blijft.”

Buitenruimtelijk adviseur Annelies Mooijman over de bomen in het gebied: “We hebben al gemengde beplanting in het gebied en er zijn mooie open plekken om bijvoorbeeld te wandelen of te voetballen. Maar er zijn ook veel plekken kaal of dichtgegroeid. Met name de essen vormen een probleem. Veel essen gaan dood door een ziekte die overal in het land voorkomt. Dit creëert kale randen en een verwaarloosd uiterlijk.”

Behalve essen is er ook overlast van populieren. Populieren worden veelal als vulboom gebruikt omdat ze snel groeien en niet heel lang leven. Annelies grapt: “Populieren zijn eigenlijk het onkruid onder de bomensoorten. We maken bij het creëren van deze natuurgebieden gebruik van verschillende bomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen wijkers en blijvers. Maar veel van de wijkers zijn te lang gebleven, waardoor de bomen elkaar zijn gaan verstikken.”

In de komende jaren zullen de beplantingsranden door middel van een gefaseerde aanpak teruggesnoeid worden. Verder worden er struiken zoals heesters en rozenbottels geplant. Ook worden er aanpassingen gedaan voor meer licht en zicht op water. Tenslotte zullen zieke en slechte bomen gekapt worden. Sommige van deze bomen worden vervangen, maar niet allemaal.

Beschermde diersoorten

Ecologisch beleidsmedewerker Michel Barendse vertelde tijdens de informatieavond over de verschillende diersoorten in het gebied. “Er leven op dit moment zestien vogelsoorten in het gebied. De koolmees wordt het meeste gesignaleerd, maar halsbandparkieten en groene spechten zijn hier ook te vinden. Naast vogels leven bijvoorbeeld bunzingen en paardenbijters (een soort libelle) in deze omgeving. Dwergvleermuizen gedijen in grote getale binnen onze gemeente. Samen met watervleermuizen maken deze kleine dieren hun nest bijna altijd in gebouwen.” De gemeente heeft het plan om Voor wie het leuk lijkt een keer een excursie naar de vleermuizen te organiseren.

Barendse legde uit hoe belangrijk het is voor beschermde soorten dat zij het juiste microklimaat hebben. Hiermee verklaarde hij het soms ondoorgrondelijke beleid van de gemeente rond het kappen en opruimen van dode en slechte bomen. “We hebben heel lang een dode wilg laten liggen omdat deze voor de habitat heel belangrijk was. Elders is een vergroeide populier die we om dezelfde reden laten staan. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar de ijsvogel en de huismus. IJsvogels zijn wel veel in de omgeving gesignaleerd, maar nog niet in het groengebied rond het Koningshof. We hopen daar verandering in te brengen.”

Klachten

Het eind van de presentatie bestond uit een vragenronde. Hierbij namen veel bewoners de gelegenheid om langlopende klachten hoorbaar te maken over het groengebied. Die gaan vooral over overlast en schade door groeiende wortels, gevaarlijke vallende takken en het verwijderen van boomhutten, die door kinderen worden gebruikt. Ook noemen bewoners de klacht dat het meldpunt leefomgeving onvoldoende ingaat op meldingen, waardoor men het gevoel krijgt dat er niets gebeurt.
Annelies Mooijman reageerde dat het soms moeilijk is om een eenduidig antwoord te geven, maar als er overlast is doet de gemeente al het mogelijke om dat te verhelpen.

Niels van Hemert

Veel belangstelling tijdens de informatieavond voor het groenplan voor Koningshof.

Jolanda Alsemgeest (links) en Annelies Mooijman geven uitleg over de aanpak van het bosgebied.

foto’s: Lia van Halderen