Door grondperikelen nog geen goedkeuring van jaarrekening

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft donderdagavond de jaarstukken over 2016 niet kunnen behandelen, omdat de accountant nog geen goedkeurende verklaring wil afgeven. De accountant heeft vragen gesteld naar aanleiding van de berichten in de pers dat de gemeente bouwgrond voor te lage bedragen zou hebben verkocht. Die vragen moeten eerst worden beantwoord. Pas daarna wil de accountant zijn handtekening plaatsen.

De jaarrekening over 2016 stond op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad, maar de behandeling is nu uitgesteld. De stukken worden nu behandeld tijdens de ingelaste raadsvergadering op 6 juli. In die bijeenkomst zal het college de raad informeren over de grondverkopen en zijn visie geven op de kritiek die op dit punt is geuit.