Het Groot Pijnacker-Nootdorps Dictee dit jaar in het teken van laaggeletterdheid

Rotary Club Pijnacker-Nootdorp heeft laaggeletterdheid als centraal thema gekozen voor het Groot Pijnacker-Nootdorps Dictee 2024 en roept op tot bewustwording en actie. Op vrijdag 19 april 2024 organiseren we dit dictee voor de tweede keer, waarbij de opbrengst zal gaan naar de ondersteuning van leer-, speel- en werkmateriaal ter bevordering van geletterdheid in de Nootdorpse vestiging van Bibliotheek Oostland.

Een goed doel
Het Groot Pijnacker-Nootdorps Dictee heeft als centraal thema een goed doel. Zo was het goede doel van vorig jaar de Hospice Koningshoeve Die instelling biedt mensen die in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd, de mogelijkheid om te sterven in een warme, huiselijke omgeving. Dit jaar staat het dictee in het teken van laaggeletterdheid. Ongeveer 9 procent van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd in Pijnacker-Nootdorp. Dit komt neer op 3.224 mensen. Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met de taalvaardigheden en of schrijven, maar ook rekenen en digitale handelingen.

Je eigen actiepagina
Deze keer krijg je de kans om door middel van een eigen actiepagina nog meer geld op te halen voor het goede doel. Je kunt je voor het dictee alleen als individu inschrijven dit bedraagt € 20,00.  Er is dit jaar net zoals vorig jaar een maximum van 80 plaatsen voor deelname. Inschrijven kan via: https://rotary-club-pijnacker-nootdorp.kentaa.nl/participate/registration