Iedereen kan meedenken over Pijnacker-Nootdorp

De gemeente heeft het nieuwe participatie beleid ‘Pijnacker-Nootdorp denkt mee!’ vastgesteld. In het beleid staat hoe inwoners kunnen meedenken en -doen met plannen voor een buurt, wijk of de hele gemeente.

Door en voor inwoners
Met het beleid kunnen inwoners zelf actief worden bij onderwerpen in de gemeente dat hun aanstaat. Uiteindelijk zorgt dit voor betere totstandkoming van plannen en profiteert iedereen er ook van: de gemeente, de inwoners en betrokken organisaties.

In het beleid staat meer uitleg hoe participatie in de gemeente wordt uitgevoerd: van het betrekken van inwoners bij projecten,  maar ook als inwoners zelf met nieuwe ideeën komen. Het beleid in door en voorinwoners, want ook bij de opzet ervan zijn inwoners betrokken.

Denk mee
Alle informatie is beschikbaar op de website van de gemeente. Daarbij heeft de gemeente ook gelet op de toegankelijkheid van de documenten, zodat deze voor iedereen zijn te begrijpen. Kijk verder op pijnacker-nootdorp.nl/denkmee.