Inloopavond gepland voor werkzaamheden Nieuwkoopseweg

Er staan werkzaamheden gepland aan de Nieuwkoopseweg. Daarom organiseert de gemeente Pijnacker-Nootdorp een inloopavond op woensdag 14 februari, tussen 19.00 en 20.30 uur, in het bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Geplande werkzaamheden
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Delfland, Dunea Duin & Water en de gemeente Pijnacker-Nootdorp.De werkzaamheden bestaan uit diverse projecten ter verbetering van de infrastructuur en waterbeheer in de regio. Zo zullen de waterleidingen worden vervangen door Dunea, het dijklichaam van de boezemsloot zal worden opgehoogd. Ook zullen de verhardingen van de bermsloten en de duikerbrug naar het Molenpad worden vervangen. En als laatste wordt het kruispunt: Nieuwkoopseweg-Katwijkerlaan-Vlielandseweg gereconstrueerd.

Vanaf januari worden er al technische onderzoeken gedaan, voorbereidend op de werkzaamheden aan de Nieuwkoopseweg. Deze technische onderzoeken kunnen enige hinder veroorzaken, maar er zullen geen verkeersafsluitingen nodig zijn.