Kerkelijke gebouwen Pijnacker

Op veel plaatsen binnen diverse bisdommen werd onderzocht naar het efficiënt gebruik afgestemd    de inrichting van de kerkelijke gebouwen. Breder gebruik is vaak het doel.

Binnen Pijnacker ontkomen we niet aan deze veranderingen!

De locatieraad Pijnacker, tezamen met het Dagelijks bestuur van de parochie Christus Koning, is met een oriëntatiefase gestart voor deze gebouwen rondom het kerkplein. Eerdere initiatieven hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Te realiseren is dat alle bestaande gebruikersgroepen met veel passie, enthousiasme en plezier actief zijn rondom het kerkplein en in de kerk. Dit behoort als onderdeel van de geloofsgemeenschap. Dat blijft zo en daar waar mogelijk te verbeteren. Er moeten meer rekening worden gehouden met de hoge onderhoudskosten er is vooralsnog een beperkt breder gebruik geïntroduceerd, zodat de exploitatie onder druk staat.

Het Dagelijks Bestuur en adviseurs van Het Bisdom  verwachten medio 2018 wat meer te kunnen melden.