Klaverjassen in het parochiehuis op zondag 18 november

Zondagmiddag is er weer een gezellige klaverjaswedstrijd in het parochiehuis van de Bartholomeuskerk, Veenweg 36, te Nootdorp.
De zaal is open om 13.30 en we beginnen om 14.00 uur met klaverjassen, deelname kost € 5,00.

Loterij
Tussendoor wordt er een loterij gehouden, een lot kost €1,00. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de Bartholomeuskerk.

Informatie
Informatie, Piet Mooijman (commissie fondsenwerving) 015-3108379. Email; p.mooijman@ziggo.nl